سرور مجازی LEADCRM برنزی

سرور مجازی LEADCRM برنزی
هارد 5 گیگ
پشتیبان گیری هفتگی
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته
سرور مدیریت شده توسط آسمان

سرور مجازی LEADCRM نقره‌ای

سرور مجازی LEADCRM نقره‌ای
هارد 5 گیگ
پشتیبان گیری هفتگی
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته
سرور مدیریت شده توسط آسمان

سرور مجازی LEADCRM طلایی

سرور مجازی LEADCRM طلایی
هارد 5 گیگ
پشتیبان گیری هفتگی
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته
سرور مدیریت شده توسط آسمان

سرور مجازی LEADCRM پلاتینیوم

سرور مجازی LEADCRM پلاتینیوم
هارد 5 گیگ
پشتیبان گیری هفتگی
پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته
سرور مدیریت شده توسط آسمان